17 ترین

شوخی داریم

ما کلا آدمایی هستیم که زندگی رو شوخی میدونیم! سعی می کنیم از این شوخی بزرگ نهایت استفاده رو ببریم.

اگر پایین مطالب ما شیرین کاری کنین اصلا ناراحت نمیشیم! راحت باشید ولی اسراف نکنید!

اگر تو سایتهای دیگه از ما به عنوان یه سایت عجیب و غریب نام بردین هم اشکالی نداره!

اگر لیست های 17 ترین ها رو زیر سوال ببرید خوشحال میشیم! بکوبید و منتقد باشید! از هیچی هم نترسید!

اگر خودتون لیستی میتونید آماده کنید برامون بفرستین، اگر دلمون خواست منتشرش می کنیم تو سایت ! ولی دلبخواهیه ها! اگر یه جورایی مشکوک بود مثلا حس کردیم همش تبلیغ “سوهان جعفر و رفقا بجز رجب” باشه، خوب منتشر نمی کنیم دیگه!