17 راهکار برای یادگیری زبان بدن

زبان بدن خیلی بیشتر از اونچه که فکرشو می کنید روی جایگاهتون تأثیر داره. پس بهتره یادش بگیرید.