کارتون شان بره ناقلا

راز موفقیت و فروش چند صد ملیون دلاری شان بره ناقلا در چیه؟ 7-17 واقعیت پشت پرده رو با هم بدانیم.