17 کار خوبی که می تونید تو هواپیما انجام بدید

خیله خب. بلیط های سفرتون رو گرفتید و آماده رفتن هستید. این خبر خوبیه. اما خبر بد چیه؟ رسیدن به اونجا. مخصوصا اگه مقصد فاصله زیادی با شما داشته باشه. اگر با پرواز کردن هیچ مشکلی ندارید، خب خوش به حالتون. اما اگه شما هم مثل من همیشه عجله دارید و دوست دارین زودتر به مقصدتون برسید، یا از بودن طولانی مدت توی هواپیما به شدت حوصله تون سر می ره…

17 کار خوبی که می تونید تو هواپیما انجام بدید بیشتر بخوانید »