17 تا از گرونترین ماشین های دنیا

با گرون ترین ماشین های دنیا که هرکسی آرزوی داشتنشون رو داره آشنا بشید. به نظرتون کیا می تونن این ماشینا رو بخرن؟!