عجیب ترین چیزایی که مردم سعی کردن قاچاق کنن!

یه سری ها تلاش می کنن اجناس رایج مثل مواد مخدر و غیره رو قاچاق کنن، یه سری ها هم هستن که چیزای عجیب تری رو برای قاچاق کردن انتخاب می کنن!