17 ترین

عجیب ترین فوبیا های جهان

عجیب ترین فوبیا های دنیا که احتمالا هرگز نشنیده اید!!! |بخش 1

عجیب ترین فوبیا های دنیا که احتمالا هرگز نشنیده اید!!! فوبیا به ترس غیر منطقی نسبت به یک شی، وضعیت یا موجودات زنده اطلاق می شود. در حالی که ترس یک پاسخ طبیعی به خطر است، اما فوبیا اغلب در پاسخ به چیزی که بعید است منجر به آسیب واقعی شود، رخ می دهد. مشخصه …

عجیب ترین فوبیا های دنیا که احتمالا هرگز نشنیده اید!!! |بخش 1 ادامه »