مهمترین چیزایی که جذابیت شما رو نابود میکنه!

جذابیت فقط به قیافه و صورت مربوط نمیشه بلکه رفتارهای ما هم میتونه بخشی از جذابیت ما محسوب بشه! بریم ببینیم چه کارایی باعث میشن که جذابیت خودمون رو از دست بدیم!