عجیب ترین قوانین دنیا که حتما نشنیدید!

عجیب ترین قوانین دنیا واقعا شما رو بهت زده میکنه! اجازه بدین با همدیگه چند تا از اونا رو بررسی کنیم.