ما از کجا در اومدیم دقیقا؟

ما یه تعدادی آدم نسبتا معمولی هستیم ! که هیجانو دوست داریم ما بیکار و بی عار نیستیما ! بعضیامون پزشکیم بعضی هامون نویسنده و بعضی ها فقط باحال خالی خال خالی هستیم! چرا مینویسیم؟ چون دوست داریم! دلمون میخواد! کیف می کنیم و لذت می بریم از خوندن و نوشتن کلا عاشق اینیم که …

ما از کجا در اومدیم دقیقا؟ ادامه »