17 حقیقتی که همه ی طرفدارای هری پاتر واجبه بدونن!

فکر می کنین همه چیزو راجع به این پسر جادویی قصه ی ما می دونین؟ خب باید بگیم که اشتباه می کنین. به عنوان یه نِرد دیوونه که عاشق هری پاتره براتون 17 تا فکت درجه یک از هری پاتر آوردم که برین لذتشو ببرین!