ما از کجا در اومدیم دقیقا؟

ما یه تعدادی آدم نسبتا معمولی هستیم ! که هیجانو دوست داریم ما بیکار و بی عار نیستیما ! بعضیامون […]

ما از کجا در اومدیم دقیقا؟ بیشتر بخوانید »