تنبل ترین های دنیا ! مردم کدوم کشورها کمتر ورزش می کنن؟

تنبل ترین مردم دنیا قبلی بعدی کویتی ها 67 درصد کویتی ها حتی 150 دقیقه در هفته هم ورزش و فعالیت جدی بدنی ندارند. قبلی بعدی قبیله سوموآ آمریکا 53 درصد مردم قبیله سوموآ آمریکا حتی 150 دقیقه در هفته هم ورزش و فعالیت جدی بدنی ندارند. قبلی بعدی عربستان 52 درصد مردم عربستان حتی …

تنبل ترین های دنیا ! مردم کدوم کشورها کمتر ورزش می کنن؟ ادامه »