بدترین همسفرهایی که می تونید باهاشون سفر برید !

از قدیم گفتن و واقعا هم راست گفتن که اگه می خوای یه نفرو بشناسی، بهترن کار اینه که باهاش سفر بری. توی این مقاله به چند تا نمونه از بدترین همسفرهایی که می تونن مثل بلای آسمانی کل لذت سفرتون رو با خاک یکسان کنن، اشاره می کنیم. دعا می کنیم هیچوقت گیر این تیپ همسفرا نیفتید یا خودتون جزوشون نباشید. با ما همراه باشید.

بدترین همسفرهایی که می تونید باهاشون سفر برید ! بیشتر بخوانید »